Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

Corporate Copyright eerbied uw privé-leven.

Algemene verkoopvoorwaarden

Een herroepingsrecht van 14 dagen is van toepassing voor zover de producten worden verzonden na ontvangst van betaling. In dit geval wordt uw bestelling eenvoudig geannuleerd. Deze paragraaf regelt ook ons ??beleid voor het annuleren van bestellingen.

Op al onze softwareproducten is een minimale wettelijke garantie van 2 jaar van toepassing : het vervangen (downloaden) van de softwares gebeurt na melding van het probleem. Boeken worden maximaal 15 dagen na ontvangst geruild. Veroudering door het gebruik van onze boeken valt op geen enkele manier onder deze garantie.
 
Kaartbetalingen zijn alleen toegestaan ??voor VISA-, MASTERCARD- en AMERICAN EXPRESS-creditcardhouders. Wij accepteren ook bankpassen.
 

 Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden

  Door te beslissen om door te gaan met browsen op de website van Easydoc bv en/of Acrobat bv, accepteert de internetgebruiker uitdrukkelijk de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, of het nu gaat om een ??eenvoudig bezoek aan de website of een bezoek dat resulteert in een bestelling of gebruik van een betaalde service.

  Deze verkoopvoorwaarden prevaleren, zonder uitzondering, boven alle andere algemene of specifieke voorwaarden die specifiek zijn voor de klant of leverancier van Easydoc bv en/of Acrobat bv en zijn van toepassing op alle transacties tussen partijen, tenzij formele en schriftelijke vrijstelling wordt aanvaard door Easydoc bv en/of Acrobat bv.
 2. Bestelling aannemen

  De essentiële kenmerken van elk item worden met name beschreven op de betreffende pagina's van de site www.thebar.brussels en zijn de koper goed bekend.

  De aanbiedingen zijn geldig vanaf hun presentatie op de bovengenoemde website en dit zolang de voorraad strekt, tenzij anders aangegeven. Deze aanbiedingen zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van aankoop.

  In geval van een voorraadtekort behoudt Easydoc bv en/of Acrobat bv zich het recht voor om een ??vergelijkbaar artikel als het bestelde artikel aan te bieden, dat de koper het recht heeft te weigeren zonder aansprakelijk te zijn voor kosten.

  De koper plaatst zijn bestelling op de website www.thebar.brussels door de daarin aangegeven procedure te volgen.

  De koper erkent dat de automatische registratiesystemen die door Easydoc bv en/of Acrobat bv worden gebruikt, het bewijs vormen van de aard, inhoud en datum van de bestelling.

  De bevestiging door de koper van de online bestelling vormt een elektronische handtekening die tussen Easydoc bv en/of Acrobat bv en de koper dezelfde wettelijke waarde heeft als een handgeschreven handtekening.

  De verkoop wordt pas gesloten vanaf de bevestiging van de bestelling door Easydoc bv en/of Acrobat bv op voorwaarde dat de prijs van de bestelling regelmatig vooraf is betaald.

  Elke online-aankoop moet uitdrukkelijk worden bevestigd per e-mail, die in principe binnen 24 uur (indicatief tijdstip) na het plaatsen van de bestelling zal plaatsvinden.

  Het nalaten van Easydoc bv en/of Acrobat bv om op een bestelling te reageren, kan op geen enkele wijze worden geïnterpreteerd als bevestiging van de bestelling.

  Easydoc bv en/of Acrobat bv behoudt zich het recht voor om een bestelling om welke reden dan ook niet te bevestigen, in het bijzonder met betrekking tot de levering van producten, een probleem met de bestelling (bijvoorbeeld: bestelling met abnormale hoeveelheden of hoeveelheden) of een probleem voorspelbaar met betrekking tot de te leveren levering.

  Easydoc bv en/of Acrobat bv zal de koper per e-mail informeren. Elke nieuwe bestelling kan alleen in aanmerking worden genomen na regelmatige betaling door de koper van de bedragen die mogelijk verschuldigd zijn onder zijn eerdere bestellingen.

  Evenzo behoudt Easydoc bv en/of Acrobat bv zich het recht voor om alle of een deel van de bestellingen te annuleren in geval van wanbetaling door haar leveranciers of in geval van overmacht zonder dat hiervoor annuleringskosten in rekening worden gebracht.

  Elke bestelling, geaccepteerd en bevestigd door de koper en Easydoc bv en/of Acrobat bv is onherroepelijk onverminderd het herroepingsrecht van de koper zoals bepaald in artikel 7 en het recht voor Easydoc bv en/of Acrobat bv om geen gevolg te geven aan een bestelling gedaan in en / of bedoeld voor een geografische regio die niet onder de verzendservice valt of om een ??soortgelijk artikel aan te bieden in geval van voorraadtekort.

  In de laatste twee gevallen wordt de koper per e-mail op de hoogte gebracht.
 3. Betalingsmethoden

  Om zijn bestelling af te handelen, heeft de koper de betaalmethoden die vermeld staan ??op de site www.thebar.brussels bij het plaatsen van de bestelling.

  Online betaling stelt de koper in staat om zijn bestelling te betalen via een bankserver, in een veilige omgeving, zodat de verzonden informatie wordt gecodeerd door software en dat geen derde partij hiervan op de hoogte kan worden gebracht tijdens het transport op het netwerk. De website www.thebar.brussels kan ook andere betaalmiddelen aanbieden, ook beveiligd. De door de koper gevalideerde bestelling wordt pas als definitief beschouwd wanneer het bankbetaalcentrum de transactie heeft gevalideerd.

  In het geval van betaling via overschrijving, zal de verkoop alleen perfect zijn na ontvangst van de bestelde fondsen (artikel (en) plus verzendkosten) op de bankrekening van Easydoc bv en/of Acrobat bv. Als deze fondsen niet binnen 10 dagen na de bestelling worden ontvangen, kan Easydoc bv en/of Acrobat bv de verkoop als nietig beschouwen.

  In het geval van elektronische betaling wordt de rekening van de koper alleen gedebiteerd op het moment van bestellen voor het bedrag van de gebruikte of gedownloade producten of diensten, en de verzendkosten. Op verzoek van de koper wordt een factuur opgesteld met btw. De factuur zal beschikbaar zijn in het account van de klant of per e-mail worden verzonden. Zakelijk auteursrecht kan de factuur ook per post verzenden als dit noodzakelijk wordt geacht.

  Easydoc bv en/of Acrobat bv accepteert betalingen met Visa, MasterCard en Amercian Express. Als u ervoor kiest om met een creditcard te betalen, wordt het geld op uw account gereserveerd tijdens de betalingsbevestiging, maar wordt het pas 10 dagen na de betalingsbevestiging afgeschreven.

  Voor specifieke bestellingen van op maat gemaakte artikelen en op uitdrukkelijke bestelling van de klant moet bij de bestelling altijd de volledige betaling worden gedaan. In geval van betaling per bankoverschrijving worden de artikelen dus pas op maat gemaakt of uitdrukkelijk besteld na volledige betaling.

  Easydoc bv en/of Acrobat bv behoudt zich het recht voor om elke bestelling en / of levering te annuleren of op te schorten, met name in het geval van een vermoeden van fraude, computerprobleem, weigering van autorisatie van betaling met een bankkaart tegengesteld door de bankinstelling van de koper of in geval van een bestaand commercieel geschil met de koper.

  Easydoc bv en/of Acrobat bv kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik (frauduleus of niet) van de creditcard of betaalpas die zou worden uitgevoerd door een derde, met name in het geval van het onderscheppen van berichten.

 1. Levertijden

  De levertijden aangegeven op de website www.thebar.brussels worden slechts ter informatie gegeven. Vertragingen bij de levering geven geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

  In elk geval is de verantwoordelijkheid van Easydoc bv en/of Acrobat bv beperkt tot de tijd tussen de bestelling en de verzending van de goederen naar de klant.

  Easydoc bv en/of Acrobat bv is niet verantwoordelijk voor vertragingen die te wijten zijn aan BPost of de betreffende koerier en is vrijgesteld van alle verantwoordelijkheid als blijkt dat de bestelde goederen zijn geleverd aan de diensten van BPost of een koerier.

  Artikelen die niet op voorraad zijn en / of buiten België worden verzonden, zijn onderhevig aan een langere levertijd die wordt aangegeven bij het voltooien van de bestelling.

  Alle leveringen buiten de Europese Unie zijn onderworpen aan de voorafgaande toestemming van Easydoc bv en/of Acrobat bv.

 1. Leveringskosten

  Leveringskosten zijn altijd de verantwoordelijkheid van de koper en worden aangegeven wanneer de bestelling door de koper is afgerond. Deze kosten kunnen variëren, afhankelijk van het door de koper gekozen transporttype en het geografische leveringsgebied van de artikelen. Deze kosten kunnen door de koper niet worden betwist, aangezien hij deze noodzakelijkerwijs heeft ontdekt bij het betalen van zijn bestelling. Over de vergoedingen die door Easydoc bv en/of Acrobat bv worden gecommuniceerd, kan niet worden onderhandeld. Ze dekken niet alleen de kosten van de vervoerder, maar ook de kosten van verpakking en verwerking van bedrijfsauteursrecht.

 2. Methoden voor levering / risico-overdracht

  De artikelen worden afgeleverd op het adres dat door de koper is aangegeven, hetzij in de bestelbon (voor offline bestellingen) of in de klantaccount (voor online bestellingen). Dit adres kan alleen in het overeengekomen geografische gebied liggen.

  Het is aan de koper om het afleveradres te controleren alvorens een bestelling te plaatsen, evenals de adressen vermeld op alle ontvangstbevestigingen of acceptaties die hem door Easydoc bv en/of Acrobat bv zijn toegestuurd en om hem onverwijld op de hoogte te stellen van elke geconstateerde fout of omissie.

  Easydoc bv en/of Acrobat bv behoudt zich het recht voor om extra kosten en vergoedingen in rekening te brengen die kunnen worden gemaakt als de koper het afleveradres wijzigt na het plaatsen van zijn bestelling.

  De producten waarop de bestelling betrekking heeft, blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs. Dit principe belet echter niet dat de bevestiging van de bestelling door de koper het risico van verlies of verslechtering van de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, evenals de schade die zij kan lijden of veroorzaken.

  De risico's zijn dus voor rekening van de koper vanaf het moment dat de producten het terrein van Easydoc bv en/of Acrobat bv hebben verlaten, tenzij de klant een specifieke verzekering heeft afgesloten.

  De koper moet binnen twee (2) kalenderdagen na levering de staat van de verpakking van de goederen bij aflevering controleren en eventuele schade aan de koerier en aan Easydoc bv en/of Acrobat bv melden.

  In elk geval moet de koper, in geval van zichtbare of verborgen schade, zijn claim per e-mail melden (info@thebar.brussels).

  Als de koper op buitengewone wijze zijn levering niet binnen een maand na de bestelling ontvangt, moet hij Easydoc bv en/of Acrobat bv hiervan op de hoogte stellen via e-mail (info@thebar.brussels).

 3. Herroepingsrecht

  De consument heeft het recht om Easydoc bv en/of Acrobat bv op de hoogte te stellen dat hij afstand doet van de aankoop, zonder boetes en zonder opgave van redenen, binnen veertien werkdagen vanaf de dag van levering van het product in overeenstemming met artikelen VI. 45 tot VI. 49 van het Wetboek van economisch recht. Alleen de prijs van het gekochte product (en) wordt binnen dertig dagen terugbetaald. Bij terugzending zijn de verzendkosten voor rekening van de consument, tenzij er sprake is van een fout van de kant van het auteursrecht van de onderneming. Alle retourzendingen moeten vergezeld gaan van het dubbele van de factuur en de redenen voor de retourzending. Items geretourneerd onvolledig, beschadigd, beschadigd of bevuild door de consument worden niet teruggenomen of terugbetaald.

 4. Autorisatie - Douane en uitvoer

  De online verkoop van producten en diensten die op de site worden gepresenteerd, is voorbehouden aan kopers die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de kosten en het juridische kader van een dergelijke transactie. Het is met name de verantwoordelijkheid van de koper om de voorwaarden en mogelijke beperkingen op de invoer van bepaalde goederen in zijn land te controleren. De koper verklaart formeel dat hij de douanevoorschriften heeft gelezen en heeft geverifieerd dat het product niet is onderworpen aan een speciaal machtigingssysteem voor zijn binnenkomst op het grondgebied van zijn land. De koper aanvaardt alleen alle beperkingen met betrekking tot de invoer van de producten die in zijn land worden verkocht en neemt alleen de betaling van eventuele belastingen, douanerechten, enz. Aan tot volledige kwijting van het auteursrecht.
   
 5. Prijzen

  De prijzen zijn vermeld in euro, inclusief alle belastingen, rekening houdend met het Belgische btw-tarief dat van toepassing is op de dag van de bestelling.

  De prijzen van de artikelen zijn alleen geldig op de datum van het plaatsen van de bestelling en kunnen te allen tijde door Easydoc bv en/of Acrobat bv worden gewijzigd. Alleen de prijs die wordt weergegeven op de website www.thebar.brussels is geldig op de dag dat deze wordt geraadpleegd, onder voorbehoud van fouten gemaakt door Easydoc bv en/of Acrobat bv. De producten en prijzen waarnaar op de site wordt verwezen, worden met de grootste aandacht behandeld, maar het kan in zeldzame gevallen voorkomen dat het auteursrecht van bedrijven verkeerd is. Easydoc bv en/of Acrobat bv behoudt zich daarom het recht voor om haar klanten op de hoogte te stellen van fouten met betrekking tot de beschrijving of de prijs van een besteld product voordat de verzending wordt gestart.

  Als dit gebeurt, wordt de beschrijving of de naar behoren gecorrigeerde prijs meegedeeld in de orderbevestiging en heeft de klant de keuze om zijn bestelling te handhaven of te annuleren. Als de klant besluit zijn bestelling te handhaven, accepteert hij dat het product hem zal worden geleverd in overeenstemming met de beschrijving of tegen de aangepaste prijs.
   
 6. Intellectuele eigendom

  Alle teksten, afbeeldingen, opmerkingen, werken, illustraties en afbeeldingen die worden gereproduceerd op de websites van thebar.brussels zijn onderworpen aan auteursrechten en intellectuele eigendom. Als zodanig is alleen gebruik voor privégebruik en met voorafgaande schriftelijke toestemming van Easydoc bv en/of Acrobat bv toegestaan. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de site is ten strengste verboden.

 7. Computers en persoonlijke gegevens

  De website www.thebar.brussels voldoet aan de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, evenals informatie en consumentenbescherming.

  Door zich te houden aan deze algemene voorwaarden, machtigt de internetgebruiker dat de informatie die hij op de site thebar.brussels communiceert, wordt gebruikt voor de verwerking van zijn bestelling of om te communiceren over commerciële aanbiedingen van Easydoc bv en/of Acrobat bv. Deze informatie is vertrouwelijk en zal in geen geval worden doorgegeven aan derden.

  In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving heeft de internetgebruiker het recht om zijn persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen en te herstellen. Vraag dit gewoon aan bij Easydoc bv en/of Acrobat bv, info@thebar.brussels.

  In geval van schending van zijn rechten heeft de internetgebruiker het recht om een ??klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen "Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer").

 8. Bevoegdheid, toepasbare wet en nietigheid.

  Enkel de Belgische wet is van toepassing. Ingeval van geschillen zijn enkel de Rechtbanken van Brussel bevoegd.

  Indien bij overmacht één of meerdere clausules van dit contract nietig worden verklaard door een gerechtelijke beslissing, blijft het contract in zijn geheel geldig met uitzondering van de nietige clausules.

Privé-leven & GDPR

De algemene Europese verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) gaat van kracht op 25 mei 2018.

Het vervangt de Belgische wet inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en geeft u meer bevoegdheden omtrent het gebruik van uw gegevens door organisaties.

De rechtsgrondslag en de doeleinden waarvoor Editions Easydoc bv en/of Acrobat bv Easydoc bv en/of Acrobat bv uw persoonlijke gegevens gebruikt, worden niet fundamenteel gewijzigd.

Uw gegevens worden bewaard gedurende een door de wet vereiste periode.

U kunt deze gegevens op elk moment gratis raadplegen, aanpassen, laten overdragen of verwijderen.

U kunt een andere gegevensbehandeling dan die vereist door de wet beperken of er bezwaar tegen indienen. Om dit te doen, dient u uw verzoek te richten aan onze Data Protection Officer via het e-mailadres info@thebar.brussels of per post (Jourdanstraat 148, B-1060 Brussel). Vermeld de datum, onderteken uw aanvraag en voeg een recto-versokopie van uw identiteitskaart toe.
 
Dit is de website van Corporate © Copyright

Ons postadres is 148 Jourdanstraat 1060 Bruxelles
Ons B.T.W.-nummer is BE 0440 632 396

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij

 • uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
 • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
 • uw e-mailadres als u deelneemt aan discussieforums
 • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)
 • alle artikelen besteld via onze site.

Deze informatie wordt gebruikt

 • voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd
 • om de inhoud van onze website te verbeteren
 • om u op de hoogte te stellen van updates van onze site
 • om u later te contacteren voor marketingdoeleinden

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).  Deze mededeling is in conformiteit met de « telecom » wet van 10 juli 2012 (ED 2009/136/CE EP en EA 25/11/2009).

 • om uw voorkeuren te registreren
 • om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst
 • om ervoor te zorgen dat u niet herhaaldelijk dezelfde advertenties ontvangt
 • om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt
 

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met reclameregies op internet.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven praktijken, kunt u ons contacteren

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
Wij kunnen de e-mailadressen van onze klanten doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn en die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren.Als u wenst dat uw e-mailadres niet meegedeeld wordt aan andere bedrijven of organisaties, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kan u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten, diensten en opkomende evenementen. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres..


Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal u door ons bedrijf alleen telefonisch gecontacteerd worden als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

Als u van geen enkel bedrijf nog mailings, telefonische oproepen of e-mails wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond:

 • telefonisch op het gratis nummer: 0800-91 886,
 • per post: BDMV, Robinson list, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel,
 • online: www.robinsonlist.be

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons 'privacy-beleid'. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons 'privacy-beleid', neem dan contact op met

 • ons bedrijf zelf, op volgend adres : 148 Jourdanstraat B-1060 Brussel
 • het Comité van Toezicht van het BDMV (per e-mail via privacy@bdma.be of per post op dit adres: BDMV, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B 46, B-1020 Brussel)
 • Gegevensbeschermingsautoriteit (ex-Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer), Drukpersstraat 35 B-1000 Brussel. Tel. : + 32 (0)2 274 48 00 • Fax : + 32 (0)2 274 48 35 • email : commission@privacycommission.be